My Image

Om Tangen bryggesameie

Historikk
Tangen bryggesameie har sin brygge på Båsløkka — på vestsiden av Veierland. Sameiet ble stiftet 25. juli 2009. 1. byggetrinn ble fullført i 2010. Prosjektet omfattet riving av en gammel ventebod og den gamle kommunebrygga. Denne kommunebrygga var også fergekai for Jutøya, fergen som går mellom Nøtterøy og Veierland.

Det ble etablert 39 båtplasser, det ble bygget ny fergekai og det ble bygget ny ventebod. Den nye venteboden inneholder, i tillegg til et oppvarmet venterom, toalett, et teknisk rom for et kloakkrenseanlegg og et lite rom for bryggesameiet.

Det viste seg raskt at de ytre båtplassene var for dårlig beskyttet mot bølger fra passerende båter og kraftig vind. Derfor ble det et par, tre, år senere anlagt en bølgebryter på utsiden av bryggeanlegget.

Teknisk
Teknisk er anlegget, med sine 39 båtplasser, en flytebrygge i betong. Det er utliggere mellom hver båt og annenhver utligger er til å gå på. Det er lys, strøm og vann på bryggene.

Gjesteplasser
Det er mulig å ligge longside på utsiden av bølgebryteren, men ikke på den siden der fergen legger til. I tillegg er det plass til en eller to båter rett på innsiden av bølgebryteren — husk å respektere «fortøyning forbudt»-skiltene. Dersom du ligger ved et av disse skiltene hindrer du trafikken til de ordinære båtplassene.

Det er også mulig å ligge i ledige båser. Da må du eventuelt ringe eier av båtplassen. Telefonliste henger i vinduet på ventebua.

På dagtid ligger du gratis — Skal du ligge på plassen etter klokken 21 koster det 250,- kr pr natt. VIPS til 467 48 525.
Velkommen!


Båthavna