Tangen bryggesameie har nå fått eget VIPSnr for innbetaling av døgnleie. Dette gjelder innsiden av bølgebryter helt nord i anlegget.

Døgnleien er kr 250,-.