Hei alle sammen,
Da er dugnad avholdt, og takk til alle deltakere. For de som ikke deltok så byr det seg en ny mulighet til
høsten. Takk til Tom for nytt flagg! Følgende arbeider ble utført:
• Rydding av stranden
• Rydding, vasking av ventebod
• Vask av ventebod utvendig
• Ettersyn av blomsterbed (også gjort tidligere i vår av Merete)
• Sliping av fender
• Etterstramming/kontroll av festeskruer for utriggere
• Montering av stativ for redningsbøye
• Remontering av badetrapp for enden av hovedbrygge (gjort av Bjørn Arve tidligere)
•  Skrudd på vann og hengt opp vannslanger på bryggene (ettersyn av slanger og spredere av Egil og Merete etterpå)
•  Fjerning av stor kjetting (gjort av Egil tidligere)
• Sjekk/feilsøking av elektrisk anlegg (takk til Lars Namork)
• Vask av sittegrupper
• Reparasjon av to vannlekkasjer
• Oppheng av rør/ledninger under bro til bølgebryter
• Skraping av søyler
• Stripsing av alle lemmer (gjort av Tom tidligere)

Gjenstående oppgaver til den eller de som ikke hadde anledning til å delta på dugnaden, eller til høstdugnad.
• Beising av sittegrupper (2 stk.) Følgende ble avtalt:
• Innkjøp av basisverktøy til verktøykasse (Jan Erik)
• Skraping av flyteelementer for utriggere er den enkelte sameiers eget ansvar. Skraper henges på veggen.