Hei igjen!
Tusen takk for flott innsats av 11 stk. sameiere som deltok pa Iørdagens dugnad.

Følgende arbeider ble utført:
• Rydding, raking av stranden
• Rydding, vasking av ventebod
• Retting av overvannskum og etterfylling av pukk/subbus rundt kummen
• Retting av stein foran blomsterbed (ventebod), oppstart beplantning
• Kosting/blasing av betongbrygger
• Etterstramming/kontroll av festeskruer for utriggere
• Montering av nytt stativ for redningsbøye på bølgebryter
• Montering av badetrapp for enden av brygge 1 (mot vest)
• Montering av 2 nye skilt («Tangen Bryggesameie») mot vest og nord på bølgebryter (erstatter tidligere skilt med «Privat brygge»)
• Hengt opp vannslanger pa bryggene
• Demontering av nederste del av kjørerampe ned på betongflyter (brygge 1) fra fastbrygge. Hengsel må skiftes ut (ansvar: Merete Haaland).

Gjenstående oppgaver
Gjenstående oppgaver til den eller de som ikke hadde anledning til å delta på dugnaden og som ønsker 4 gjøre en innsats:
• Vasking av lysstolper (måkeskitt)
• Vasking/beising av sittegrupper (2 stk.)
• Skraping av flyteelementer for utriggere (kan utstå til det blir varmere i vannet, eventuelt at hver enkelt sameier er ansvarlig for å skrape sine elementer)

Følgende ble avtalt:
• Nymerking (orange spray) av «fallkant» mot fergerampe (ansvar: familien Norman)
• Innkj@p av boks med kode for nøkkeloppbevaring (rom i ventebod) (ansvar: Merete Haaland)
• Nøkler som innehas av sameiere som ikke lenger har behov for disse, bes levert til Bjørn Arve Iversen.

For øvrig ble det informert om følgende:
Årsmote avholdes Iørdag 8. juni (Pinseaften) 2019 kl. 12:00 på Dagros. 

Dersom det er saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må disse meldes i god tid. Formell innkalling skal sendes ut minimum 14 dager i forveien. Flere deltakere var skuffet over manglende servering på dugnaden. Styret tar selvkritikk og lover å ivareta dette på årsmotet.

For øvrig vises det til ny flott hjemmeside pa nettet (www.baslokka.org)

Tom Aarøe (Dagros) informerte om at Dagros vil bekoste ny vimpel til flaggstangen på Tangen (Hjertelig takk!)

Carl Stousland informerte om at Veierland Rundt arrangeres Iørdag 20. juli 2019. I den forbindelse er det ønskelig at det frigjøres plasser ved bryggeanlegget denne formiddagen (i den grad det er mulig) slik at gjester kan fortøye midlertidig under arrangementet.

Som vanlig minner vi om at endringer i e-postadresse eller telefonnummer meldes til Bjørn Arve lversen/Styret.

Av praktiske årsaker er det kun den formelle sameier som star registrert med e-postadresse ved utsendelse av årsavgift og annen informasjon fra bryggesameiet. Vi forutsetter at øvrige familiemedlemmer holdes informert internt i familien!