Revidert 2019.

I henhold til vedtektenes § 5 (Sameiers plikter) punkt D skal alle sameiere bidra i sameiets organer. Dette gjelder først og fremst sameiets styre. Derfor har valgkommitéen laget en rotasjonsliste som gjenspeiler dette kravet.

Valgkommitéen gjennomgår listen før hvert årsmøte i tilfelle det er behov for endringer grunnet sykdom, eierskifte eller andre årsaker. Ta kontakt om du ser at det er behov for, eller ønskelig med endringer i lista.

Valgkommitéen består av Carl Stousland (carl@stousland.no) og Bjørn Arve Iversen (baiversen@mac.com).