Ventebua på Båsløkka var i en elendig forfatning når den ble revet, Den hadde gjort nytte for seg i mange år og det var nok en og annen både i kommunen og på Veierland  som var fornøyde da Tangen bryggesameie bygget ny ventebu i 2011.